Miisli

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

 

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Carl Skoonglund

U toku svoje profesionalne karijere moraćete da donesete mnoge odluke. Zbog tih odluka neke stvari ćete dobiti, a neke izgubiti, možda čak i vaš posao. Ipak, postoji jedna stvar koju vam niko ne može oduzeti, sem ako to sami ne dozvolite, a to je vaš integritet.

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

Read more