Miisli

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

 

Katherine Whitehorn

Najbolji savet za karijeru: pronađi ono što najviše voliš da radiš i pronađi nekog ko će za to da te plaća.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Read more