Miisli

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

 

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

Jack Nichols

SVAKA OSOBA SA KOJOM RADIM ZNA NEŠTO BOLJE OD MENE. MOJ POSAO JE DA SLUŠAM DOVOLJNO DUGO DA OTKRIJEM ŠTA JE TO I DA TO ISKORISTIM.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Read more