Miisli

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

 

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Katherine Whitehorn

Najbolji savet za karijeru: pronađi ono što najviše voliš da radiš i pronađi nekog ko će za to da te plaća.

Read more