Miisli

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

 

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Read more