Miisli

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

 

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Carl Skoonglund

U toku svoje profesionalne karijere moraćete da donesete mnoge odluke. Zbog tih odluka neke stvari ćete dobiti, a neke izgubiti, možda čak i vaš posao. Ipak, postoji jedna stvar koju vam niko ne može oduzeti, sem ako to sami ne dozvolite, a to je vaš integritet.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Read more