Miisli

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Read more