Miisli

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

W. A. Nance

Lider ne može biti osoba koja se iskreno ne raduje uspehu svojih podređenih.

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Read more