Miisli

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

 

Carl Skoonglund

U toku svoje profesionalne karijere moraćete da donesete mnoge odluke. Zbog tih odluka neke stvari ćete dobiti, a neke izgubiti, možda čak i vaš posao. Ipak, postoji jedna stvar koju vam niko ne može oduzeti, sem ako to sami ne dozvolite, a to je vaš integritet.

Jack Nichols

SVAKA OSOBA SA KOJOM RADIM ZNA NEŠTO BOLJE OD MENE. MOJ POSAO JE DA SLUŠAM DOVOLJNO DUGO DA OTKRIJEM ŠTA JE TO I DA TO ISKORISTIM.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Read more