Miisli

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

 

Jack Nichols

SVAKA OSOBA SA KOJOM RADIM ZNA NEŠTO BOLJE OD MENE. MOJ POSAO JE DA SLUŠAM DOVOLJNO DUGO DA OTKRIJEM ŠTA JE TO I DA TO ISKORISTIM.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Katherine Whitehorn

Najbolji savet za karijeru: pronađi ono što najviše voliš da radiš i pronađi nekog ko će za to da te plaća.

Read more