Miisli

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

 

Jack Nichols

SVAKA OSOBA SA KOJOM RADIM ZNA NEŠTO BOLJE OD MENE. MOJ POSAO JE DA SLUŠAM DOVOLJNO DUGO DA OTKRIJEM ŠTA JE TO I DA TO ISKORISTIM.

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Read more