Miisli

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

 

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

Read more