Miisli

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

 

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

W. A. Nance

Lider ne može biti osoba koja se iskreno ne raduje uspehu svojih podređenih.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Read more