Kontrola poslovanja

Već smo rekli da su dve stvari bitne da bi firma dobro poslovala:

  • Kontrola poslovanja
  • Preduzetništvo

Kako da ih sprovedemo u stvarnost i kako da oni postanu praksa i standard poslovanja govorićemo u narednom delu.

Kontrola poslovanja preduzeća vrši se neposredno od strane direktora preduzeća, kada je nivo poslovanja takav da je to moguće, jer u takvom preduzeću direktor donosi sve bitne odluke i u potpunosti kontroliše sva dešavanja u preduzeću.

Kada zbog velikog obima poslovnih aktivnosti i složene organizacije posla više nije moguće neposredno kontrolisanje poslovanja od strane direktora preduzeća, koriste se poslovni softveri koji su danas u širokoj upotrebi u svakodnevnom poslovanju, kao što su različiti finansijski softveri, zatim Microsoft Office programi (Microsoft Excel, Microsoft Outlook – program za slanje mail-ova, itd.), koji najčešće u potpunosti zadovoljavaju potrebu kontrole poslovanja preduzeća.

U situacijama kada ovi softveri ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe preduzeća sa složenim nivoom poslovanja, mogu da se koriste specijalizovani softveri za kontrolu poslovanja, o kojima će ovde biti reči.

Kvalitetno korišćenje vremena je od ogromne važnosti za menadžment, jer ukoliko ga koristi neplanski i neorganizovano, izvesno je da će se to odraziti u vidu nekvalitetnog poslovanja preduzeća.

Uloga praktičnih sistema za kontrolu poslovanja je da automatizuju radne procese, kao i da omoguće njihovo što bolje izvršavanje i kontrolu. Osim što se posao obavlja bolje i lakše, ovi sistemi omogućavaju menadžmentu da se bavi svojim osnovnim poslom – dobrom realizacijom poslovanja preduzeća na tržištu, kao i razvojem preduzeća.

Prihvatanje sistemski organizovanog poslovanja preduzeća kao jedinog ispravnog i mogućeg rešenja, podrazumeva jasno postavljenu hijerarhijsku strukturu zaposlenih u preduzeću, kao i unapred isplanirane i kontrolisane poslovne procese.

Alati pomoću kojih se tehnološki realizuje kontrola poslovanja predstavljaju standard poslovanja u svetu, jer se njihovom primenom, na konkretan i unapred precizno definisan način, kompletno poslovanje firme stavlja pod kontrolu, čime se stvaraju preduslovi za dalje korake ka uspostavljanju dobro organizovane firme.

Kada postoji odsustvo kvalitetne kontrole poslovanja u preduzeću, direktor to oseća kao veliki problem u svom poslovanju, međutim niko mu ne nudi pomoć kako da uspostavi kontrolu poslovanja u svom preduzeću i kako da se poslovanje tog preduzeća što kvalitetnije realizuje na tržištu.

Osnovne pravce organizacije i kontrole poslovanja moguće je postaviti uz pomoć softvera koji uspostavljaju standarde poslovne komunikacije u preduzeću, kao i praćenje prihoda i rashoda konkretnog preduzeća (što predstavlja standard u poslovanju firmi svuda u svetu).

Ovi softveri rešavaju dva najveća problema u preduzeću – organizaciju i kontrolu, jer omogućavaju praćenje dešavanja u preduzeću, kontrolu realizacije zadataka i planova, kao i dovođenje usvojenih poslovnih procedura do nivoa automatizacije, što menadžmentu po prvi put stvara normalne uslove za rad.

Korišćenje ovih softvera putem interneta i mobilne telefonije daje menadžmentu novi kvalitet poslovanja.

 

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

William Boetcker

Ukoliko te biznis toliko okupira da nemaš vremena ni za šta drugo, onda nešto nije u redu – ili sa tobom, ili sa tvojim biznisom.

Read more