Menadžment

EKONOMIJA - MENADŽMENT – POSAO DIREKTORA

TEMA ovog sajta predstavlja pokušaj da se na osnovu praktičnog operativnog iskustva da odgovor na pitanje:

DA LI POSTOJI RECEPT ZA DOBRU FIRMU?

Naravno da postoji recept za dobru firmu, I pričaću Vam kako se taj recept praktično korist u poslovanju neke firme.

Poslovna edukacija je osnovni cilj ovog sajta, i to kao konkretna obuka kako da se UNAPREDI POSLOVANJE neke firme, jer je to najbolji način da se nauči sve ono što je neophodno da se zna da bi se bavili vođenjem nekog posla – MENADŽMENTOM.

Naučite ključne veštine za poslovni uspeh!

UNAPREĐENJE POSLOVANJA JE NAJVAŽNIJI ZADATAK SVAKOG DIREKTORA

 Ako iz godine u godinu unapređujemo poslovanje svoje firme, ako imamo stalno veće prihode I veću prodaju, ako samim tim imamo bolje finansijske rezultate svog poslovanja na kraju godine mi smo DOBRA FIRMA.

Ako to radimo bolje od konkurencije, ako stalno poboljšavamo svoju poziciju I udeo na tržištu, mi smo  SUPER DOBRA FIRMA.

Jednostavno.

Nažalost to se retko kad slučajno dešava.

Zato moramo da ZNAMO KAKO DA UNAPREDIMO SVOJE POSLOVANJE.

Konkretno.

Za razliku od prava, medicine i mnogih drugih profesija, za koje je neophodno usko-stručno i specijalizovano obrazovanje da bi se steklo pravo na bavljenje ovim profesijama, kada je u pitanju ekonomija – to nije neophodno.

Nažalost, smatra se da se gotovo svako u nju razume i da nisu neophodna konkretna specijalizovana znanja o ekonomiji i vođenju preduzeća, da bi se neko tim poslom bavio.

Ukoliko te biznis toliko okupira da nemaš vremena ni za šta drugo, onda nešto nije u redu – ili sa tobom, ili sa tvojim biznisom.

Na fakultetima u Srbiji veoma mala pažnja se posvećuje konkretnim znanjima vezanim za način kako se u praksi organizuje i vodi poslovanje nekog preduzeća.

Uglavnom se proučavaju opšti, teoretski predmeti, a očekuje se da se znanja vezana za vođenje poslovanja nekog preduzeća steknu spontano, kroz individualno iskustvo – u praksi na radnom mestu, što je vrlo nelogično, imajući u vidu važnost takvog znanja, kako za poslovanje celokupne privrede, tako i za svakog menadžera pojedinačno.

Posao DIREKTORA se ne uči na fakultetu.

Ekonomija je nauka o poslu.

 Posao je kada mi nešto radimo ili proizvodimo, neko to kupuje, a mi od toga imamo zaradu. Zarada je osnovni razlog što se bavimo nekim poslom i ona se ostvaruje kada su prihodi od nekog posla veći od njegovih troškova, tokom određenog vremenskog perioda.

Kada nema zarade ili se javlja gubitak, tj. kada su troškovi veći od prihoda, to onda nije posao, nego propast – jer bolje je ništa ne raditi, nego raditi sa gubitkom.

Nažalost, to nije moguće znati kada počinjemo sa nekim poslom – jer ne postoji garancija za dobar posao. Posao zavisi od tržišta, od toga da li prodajemo nešto što kupci žele da kupe od nas, a takođe zavisi i od konkurencije koja radi isti ili sličan posao, kao i od toga kako organizujemo i vodimo svoj posao.

Kompletna filozofija posla staje u definiciju da je potrebno smanjiti troškove, a povećati prihode.

Smanjivanje troškova je moguće postići i na sledeće načine:
 • Analizom svakog pojedinačnog troška – tj. da li se pod povoljnijim uslovima može vršiti nabavka od novih dobavljača
 • Pregovaranjem sa postojećim dobavljačima
 • Kompenzacijom
 • Uključivanjem svih zaposlenih u nabavku robe
Povećanje prihoda je moguće postići na sledeće načine:
 • Povećanjem prodaje postojećih proizvoda (veće količine, veće cene, novi kupci i kanali prodaje)
 • Prodajom postojećih proizvoda na nove načine
 • Prodajom novih proizvoda
 • Stalnom analizom konkurencije i tržišta
 • Angažovanjem svih zaposlenih kao prodavaca

Troškove možemo da smanjimo samo do određenog nivoa, preostaje samo POVEĆANJE PRODAJE, kao jedini realan način da bolje poslujemo.

Zato

PRODAJA JE NAJVAŽNIJA AKTIVNOST ILI SEKTOR SVAKE FIRME
PRODAVCI SU NAJVAŽNIJI LJUDI U SVAKOJ FIRMI
 POVEĆANJE PRODAJE JE PRVI NAJVAŽNIJI ZADATAK SVAKE FIRME

Marketing, kao mozak prodaje, treba da iznađe načine kako da efekti marketinških aktivnosti na samu prodaju budu veći od troškova marketinga.

Veliki problem u vođenju nekog posla, koji je i osnovni kriterijum kvalitetnog rada nekog direktora, predstavlja neophodnost istovremenog praćenja dešavanja i u firmi i na tržištu.

Konkurencija predstavlja najveći izazov u svakom poslu  i zato je nemoguće da mi stagniramo u razvoju svojih proizvoda i ponude kupcima, dok konkurencija u tome uveliko napreduje, jer, onaj ko prvi izbaci bolju ponudu na tržište – taj je u prednosti, a svi ostali su u problemu.

Direktor mora da kontroliše da li se u firmi sve odvija po planu, kao i da li se zadaci koje je izdao konkretnim zaposlenima izvršavaju na vreme i na pravi način.

Istovremeno, direktor mora da ima uvid u to kako firma posluje na tržištu, šta radi konkurencija i da li se planovi za nove poslove odvijaju kako treba, uz praćenje još bezbroj drugih tekućih problema i obaveza, što sve zajedno predstavlja poslovnu svakodnevicu svakog direktora.

Da bi direktor bio siguran da sve ove zadatke izvršava na najbolji način i da ništa ne zaboravlja, on mora da napravi spisak svojih obaveza, kao i da svakodnevno kontroliše, pre svega samog sebe, da li se ti zadaci ispunjavaju onako kako je planirano. To je direktorov glavni zadatak i ukoliko to ne radi, on ne ispunjava svoju osnovnu funkciju, što znači da je zbog njegove nesposobnosti firma u velikom problemu.

Nažalost, mnogi srpski direktori misle da firme postoje da bi njima bilo dobro, a ne da direktori postoje da bi firmama bilo dobro.

Menadžment

Menadžment ima divnu definiciju, to je sposobnost da radom drugih ljudi uradimo neki posao. Ja sam veliki poklonik ove definicije, jer je ona tačna.

DIREKTOR ima 3 najvažnija zadatka:
 1. UNAPREĐENJE POSLOVANJA
 2.  DELEGIRANJE
 3. REŠAVANJE PROBLEMA

Direktor svoje zadatke izvršava uz pomoć zaposlenih, pre svega uz pomoć rukovodstva preduzeća, a zadatak direktora je da napravi takav sistem poslovanja da rukovodeći kadar složno i stručno ispunjava svoje zadatke i da svoju korist vidi u dobrom poslovanju firme. Problem predstavlja kako zaposlene i rukovodstvo motivisati da tako postupaju, a znanje kako da se to uradi zove se MENADŽMENT.

Direktor mora ili da sam zna šta konkretno firma treba da uradi da bi poslovala bolje ili mora da otkrije ko od zaposlenih to zna, a potom da on to realizuje.

DELEGIRANJE

DELEGIRANJE poslova i zadataka predstavlja osnovnu veštinu svakog direktora, jer ukoliko on sve sam radi ili ukoliko ne kontroliše šta zaposleni rade – firma je u velikom problemu. Posao je kolektivni sport I cela filozofija menadžmenta je da nađete najbolje igrače za svaku poziciju u timu.

Pravljenje poslovnog ambijenta u kome samo argumentovane i stručne diskusije imaju kredibilitet i u kome se kontinuirano analizira realizacija svih poslovnih predloga i projekata, je jedini način da firmu vode najkvalitetniji kadrovi.

Dobar direktor mora da bude dobar i pošten čovek, vedrog duha, jer je to jedini način da zaposleni dugoročno rade za interese firme na najbolji mogući način.

 

REŠAVANJE PROBLEMA – PROMENE

PROMENE se konstantno dešavaju u poslu – kada firma odlično posluje, potreba za promenama nije toliko uočljiva, ali kada firma loše posluje, promene su neophodne i tada se pokazuje pravi kvalitet DIREKTORA.

REŠAVANJE PROBLEMA je osnovna aktivnost DIREKTORA.

Problemi su uzrokovani promenama koje se dešavaju u firmi ili okruženju. Te promene prave probleme. Direktorov zadatak je da prepozna te probleme, osmisli njihovo rešenje, izda zadatak da se ti problem reše I kontroliše da li je to urađeno – da li je problem rešen.

Ako ste DIREKTOR Vi svakog dana rešavate probleme i zbog toga ne treba da se nervirate.

To Vam je posao i za to ste odlično plaćeni.

Ako Vam je to problem, radite nešto drugo.

Retko kad ste čuli ovako pametan i koristan savet.

Problem u vezi sa promenama je što ih zaposleni, a pogotovo rukovodeći kadar, ne žele iz više razloga, a DIREKTOR mora da zna ŠTA treba da se menja, kao i KAKO i SA KIM treba da sprovede te promene. Ukoliko DIREKTOR to ne zna, onda on samo želi da bude DIREKTOR, ali ne ume da radi kao DIREKTOR.

OVO JE MOJ NAJVAŽNIJI SAVET U POSLU, JEDINA MANA JE ŠTO JE POTPUNO BESPLATAN PA SE ZBOG TOGA NE CENI.

Konkretno, neophodno je da se uspostavi sistem u kome svi zaposleni predlažu konkretne načine kako da firma bolje posluje, na bazi toga prave se planovi i ukoliko se ti planovi realizuju, nagrađuju se konkretni zaposleni, na unapred definisan način.

Kada firma počne ovako da funkcioniše, vrlo brzo se izdvoje zaposleni koji postižu rezultate iznad proseka, zato što se razumeju u posao i razmišljaju o njegovom unapređenju.

Problem je što da bi bio dobar DIREKTOR, jedan DIREKTOR sve ovo mora i da uradi.

Zaposleni, a pogotovo rukovodeći kadar, koriste svako neznanje i nedoslednost DIREKTORA, tako što ne obavljaju svoj posao, za šta krivica leži na DIREKTORU, a ne na zaposlenima – isto kao što su roditelji odgovorni za ponašanje svoje dece, a ne obrnuto.

Neznanje i nesposobnost DIREKTORA da sprovede neophodne promene u poslovanju, tera DIREKTORA da se bavi nebitnim operativnim stvarima, kako bi stvarao privid da nešto radi, a što firmu sigurno vodi u probleme.

Jedina garancija opstanka neke firme na tržištu je stalno razmišljanje o kupcu i stalno unapređivanje kvaliteta proizvoda i usluga koje kupcu nudimo, jer ukoliko to ne uradimo mi, uradiće naša konkurencija.

Ako ne razmišljate o svojim kupcima, vi uopšte ne razmišljate.

Ukoliko već postoji pomoć u kući, nema razloga da se ne koristi pomoć u poslu.

Nesporna je želja skoro svih zaposlenih da budu DIREKTORIi i ona je za svaku pohvalu, ali s obzirom da je posao DIREKTORA konkretan posao, neophodno je i konkretno znanje za njegovo kvalitetno obavljanje.

Bez obzira da li ste već DIREKTOR ili ćete to tek postati, od ogromne važnosti je da znate šta i kako treba da radite da bi ste bili uspešni kao  DIREKTOR. Biće nam zadovoljstvo da Vam u tome pomognemo.

Poslovni konsalting je delatnost kojom se mi bavimo i ona podrazumeva pomoć i konkretno savetovanje kako da unapredite poslovanje Vaše firme, KAKO DA VIŠE PRODAJETE, kako da postojeće poslove radite bolje, kao i kako da se bavite novim poslovima.

Sve to ostvarujemo tako što zajedno sa Vama analiziramo i unapređujemo Vaš konkretan posao, umesto da Vas samo savetujemo da bi trebalo da radite bolje.

U Srbiji postoji mnogo firmi i stručnjaka koji se izuzetno uspešno bave poslovnim konsaltingom i ukoliko Vam neko detaljno izanalizira posao kojim se bavite, posavetuje Vas kako da radite bolje, a da pri tom takvu uslugu niste nikad ranije koristili – od toga možete da imate samo ogromnu korist.

Autor ovog sajta već 30 godina se bavi vođenjem i unapređivanjem posla u različitim privatnim firmama i sve ovo što je napisano na ovom sajtu je praktično iskustvo koje je definisalo ovaj tekst. Zato ja nisam neko ko se teoretski bavi ekonomskim temama i to ne znam, ali znam kako može da se unapredi poslovanje neke firme, jer to radim 30 godina. Radio sam u bankarstvu, u medijima, trgovini, it sektoru, startup poslovima i najvećim korporacijama, u malim i velikim privatnim firmama, gde sam zajedno sa prijateljima uspešno unapređivao poslovanje tih firmi i to volim da radim.

Primetili ste da reč DIREKTOR pišem velikim slovima, to je iz poštovanja, jer svi koji vode neki posao USPEŠNO I od toga imaju koristi svi oko njih, zaslužuju veliko priznanje.

Zato je posao DIREKTORA najvažniji posao.

Zato što je posao DIREKTORA vrlo težak i zahtevan posao.

Posao DIREKTORA zahteva znanje, iskustvo, pamet, inteligenciju, ličnost I dobrotu, zato treba da uradimo sve da ga naučimo što bolje, da bi ga radili što bolje.

Svi Vi koji koji ste osnovali svoju firmu ste junaci I vrlo sposobni ljudi.

Red je da bar Vi to znate, ako to možda ne zna Vaše okruženje.

Naučite ključne veštine za poslovni uspeh!