www.receptzadobrufirmu.rs

Preduzetništvo

preduzetnistvo

Recept za dobru firmu je vrlo prost.

Ako u poslednjih par godina Vi stalno unapređujete svoje poslovanje vi ste dobra firma.

Ako to unapređenje poslovanja je bolje i veće od rezultata poslovanja Vaše konkurencije u tom istom period, Vi ste super dobra firma.

Prosto.

Naučite ključne veštine za poslovni uspeh!

Naravno, problem je kako da to konkretno uradimo.

Konkretno ako imate BIZNIS PLAN koji je ambiciozan, to znači da planirate da radite bolje od konkurencije i ako taj BIZNIS PLAN uspešno realizujete Vi ste DOBRA FIRMA.

To je najkonkretnije unapređenje poslovanja.

UNAPREĐENJE POSLOVANJA JE NAJVAŽNIJI ZADATAK SVAKOG DIREKTORA

Nažalost ako ne unapređujete svoje poslovanje Vi niste dobra firma.

Unapređenje poslovanja se sastoji od dve istovremene poslovne aktivnosti:

  1. PREDUZETNIŠTVA
  2. KONTROLE POSLA

Obe ove aktivnosti moramo da ISTOVREMENO i uspešno obavljamo, kao što moramo stalno i istovremeno da gledamo šta se dešava na tržištu i šta nam se dešava u firmi.

Kada je u pitanju nov posao, prioritet je preduzetništvo – jer tada tražimo način kako da realizujemo neku svoju poslovnu ideju i spremni smo da rizikujemo i da u nju uložimo sredstva, znanje i vreme. Procenu da li neki posao ima šanse na tržištu, analiziramo bilo po osećaju i uverenju ili putem neke realne analize tržišta i našeg planiranog posla. Tu često nastaje problem, jer osim svih objektivnih problema, postoji i realan hir tržišta koje može da ne prihvati i najbolji i najrealniji posao i obrnuto pa zato u poslu i nema garancija za uspeh.

Čak i u igrama na sreću procentualno mnogo više pobeđuju ljudi koji znaju kako se one igraju, ista situacija je i sa poslom.

Zato je logika da naučite da radite i vodite posao, jer to poslu daje znatno veće šanse na uspeh. U ta važna znanja spada i kontrola poslovanja , kao i kako se ona u praksi realizuje, zato što i najbolja poslovna ideja neće biti uspešno realizovana na tržištu, ukoliko firmu koja je realizuje ne budemo vodili i ne budemo kontrolisali njeno poslovanje na pravilan način.

Svaka osoba sa kojom radim zna nešto bolje od mene. Moj posao je da slušam dovoljno dugo da otkrijem šta je to i da to iskoristim.

Kod poslova koji već postoje, tj. kod firmi koje već rade, prioritet predstavlja kontrola poslovanja – da bismo znali kako poslujemo i da li se posao odvija onako kako smo planirali.

To radimo uz pomoć analize poslovanja, definisanja poslovnih procedura, uvođenja različitih standarda poslovanja i sl.

Problem nastaje kada se firme ne bave onom drugom neophodnom poslovnom aktivnošću, tj. preduzetništvom, što znači: stalnim analiziranjem tržišta, konkurencije i potreba kupaca, kao i konkretnim pokušajima da putem novih poslovnih ideja i poslova, tj. preduzetništvom, kontinuirano zadrže svoju poziciju na tržištu, nudeći kupcima nove proizvode i usluge, štiteći se na taj način od postojeće konkurencije i od inovativnih i agresivnih firmi koje pod boljim uslovima nude nove ili usavršene postojeće proizvode.

Kada god se vaša firma nalazi u stabilnoj poslovnoj situaciji i mislite da samo treba da radite postojeći posao, realnost je da vas neko već ugrožava sa potpuno novim proizvodom, koji je superioran u odnosu na vaš proizvod.

Retki su proizvodi koji ovaj problem nemaju – pogledajte samo stare fudbalske utakmice i videćete da tri četvrtine svetskih kompanija koje su se reklamirale u tom trenutku, danas više ne postoji, jer niko tada nije mogao da im objasni da im preti opasnost od tada novih tehnologija i firmi koje su se tek osnivale.

Preduzetništvo se vezuje za osnivanje novih firmi, koje pokušavaju da svojim novim proizvodima i uslugama nađu prostor na tržištu.

Lica koja započinju novi posao uglavnom misle da ima prostora za njihove proizvode i usluge i da će ih kupci kupovati u dovoljnim količinama da taj posao opstane i bude rentabilan. Većinom su to postojeći poslovi, ali ima i potpuno novih poslova i usluga za koje se procenjuje da imaju šansu kod kupaca.

Sve aktivnosti vezane za preduzetništvo su očigledne i logične kada su u pitanju nove firme, ali preduzetništvom moraju da se bave i firme koje već postoje i posluju i koje su često vrlo uspešne u tome.

Problem, pogotovo u Srbiji, predstavlja to što postojeće firme uglavnom nemaju svest o potrebi za preduzetništvom, a i kada znaju da bi bilo dobro da to rade – ili nemaju vremena, naviku, znanje, organizaciju, sposobnog direktora ili nikako ne mogu da započnu sa tim od mnoštva operativnih obaveza. To je kao sa vežbanjem, primetićete da vole da vežbaju samo oni koji su već odlično građeni.

Preduzetništvo je nešto čime mora da se bavi svaka firma aktivno i organizovano, jer je to jedina šansa da se ta firma na pravi način zaštiti od konkurencije i novih agresivnih firmi koje donose nove proizvode i usluge. Firma koja se ne bavi unapređenjem i usavršavanjem postojećeg posla, kao i novim poslovnim idejama i poslovima, konkretno preduzetništvom, rizikuje da bude prevaziđena u poslu u kom je lider u nekom trenutku.

Neophodne faze u organizaciji poslovanja, kao uslov za stvaranje dobre firme, su:

Planiranje

Izrada BIZNIS PLANOVA poslovanja – povećanje prihoda, smanjenje troškova, kao i praćenje njihove realizacije. Postojanje unapred definisanih podataka o poslovanju preduzeća, omogućava otpočinjanje izrade planova poslovanja, a kontrola realizacije tih planova omogućava tačan uvid u uspešnost poslovanja konkretnog preduzeća. Izrada planova poslovanja predstavlja standard u poslovanju savremenih firmi, pogotovo privatnih akcionarskih firmi.

Prvu fazu u organizovanom pristupu preduzetništvu ili razvoju i rastu poslovanja neke firme predstavlja BIZNIS PLAN poslovanja koji ta firma pravi i usvaja za neki naredni period.

Odsustvo BIZNIS PLANA budućeg poslovanja u nekoj firmi govori da ta firma ne razmišlja o svom poslu, već se bavi svakodnevnim operativnim poslovima, da ona nema organizovan uticaj na svoje poslovanje, već da će budućnost poslovanja te firme zavisiti presudno od spoljnih faktora.

Postojanje kvalitetnih BIZNIS PLANOVA poslovanja neke firme, koji su realni i kompetentni, garantuje da je firma prepoznala potencijale za svoj posao na tržištu, da ima kvalitetniju ponudu od konkurencije ili da ima neka inovativna rešenja za nove proizvode i usluge koje joj daju šansu da dramatično poboljša svoje poslovanje i poveća svoj udeo na tržištu.

Kvalitetan BIZNIS PLAN poslovanja i njegova uspešna realizacija svedoči o tome da firma zna svoj posao i da ima realnu i kvalitetnu perspektivu.

Kontrola realizacije BIZNIS PLANA poslovanja govori o tome da firma svoj posao drži pod kontrolom, koja je neophodan uslov za uspešno poslovanje.

U životu postoje samo dve kardinalne greške. Jedna je delujete nepromišljeno, a druga je da uopšte ne delujete.

Nagrađivanje i kažnjavanje

Sistem obuhvata korektivne mere, na bazi realizovanih planova i postignutih rezultata. Početak funkcionisanja ovakvog sistema označava početak uspostavljanja moderne firme, čime se stvaraju uslovi da celokupan kolektiv funkcioniše usklađeno, usmeren ka zajedničkom cilju. To takođe znači da od kvalitetnog rada koristi imaju i preduzeće i zaposleni.

Motivacija je bitan preduslov za kvalitetno poslovanje neke firme, kako bi zaposleni svoj posao obavljali na najbolji mogući način i bili zainteresovani za uspešno poslovanje i rast i razvoj firme u kojoj rade.

Kvalitetan sistem motivacije zaposlenih putem unapred definisanog nagrađivanja i kažnjavanja, je vrlo zahtevan i stručan posao, jer ukoliko se ne uradi kvalitetno, može da bude kontraproduktivan.

Važno je i dosledno i pravično sprovođenje sistema motivacije u nekoj firmi, jer kada on zaživi na pravi način u nekoj firmi, ona počinje da radi na mnogo višem nivou nego pre toga.

Odsustvo sistema motivacije, tj. nagrađivanja koje bitno motiviše zaposlene za vrhunski rad, je česta pojava u srpskim preduzećima i uzrokovana je pogrešnim razmišljanjem vlasnika i menadžmenta firme da oni nemaju razloge da nagrađuju svoje zaposlene, jer zaposlenima treba da bude najveća nagrada to što rade za njih. To je nešto što je nepojmljivo u razvijenim ekonomijama, ali i u ovoj oblasti često psihologija ima primat nad ekonomijom.

Uvek su najjeftiniji najbolji stručnjaci, bez obzira na visinu njihove plate.

Nove poslovne ideje

Neophodno je uspostavljanje precizno definisanih procedura – kada, kako i kome se nove poslovne ideje izlažu, usvajaju i nagrađuju. U uslovima vrlo zaoštrene tržišne konkurencije neophodno je aktivirati celokupan intelektualni potencijal preduzeća, zato što su nove, kvalitetne ideje proizvod koji je najlakše prodati. Ovaj princip predstavlja standard u poslovanju svih vodećih kompanija na svetskom tržištu, koje su u svojim zaposlenima otkrile svoj najveći razvojni potencijal.

Sve prethodno navedene faze koje su uslov za uspešno poslovanje neke firme, mogu da ostanu bez rezultata, ukoliko firma nije uspešna u svom poslu i ukoliko tržište i kupci to ne prepoznaju.

Čak i kada firma uspešno posluje, problem predstavlja to što nikada ne može da se obezbedi da firma svoje kupce i dobru poziciju na tržištu zadrži zauvek, jer postoji stalna borba sa konkurencijom i izborom kupaca.

Kupci uvek kupuju ono što im se dopada, a danas je ponuda proizvoda i usluga, kao i širina tržišta skoro neograničena. Zbog toga je potrebno da svaka firma stalno pokušava da ima najkvalitetniju ponudu na tržištu i da je niko u tome ne prevaziđe. Problem predstavlja to što su firme preokupirane tekućim problemima, pa nemaju vremena da se bave razvojem svog posla. Liderske firme koje odlično posluju, logično razmišljaju kako one rade odlično, da niko ne može da ih ugrozi, pa ne osećaju potrebu da se bave razvojem svog posla. Takve firme bivaju potpuno zatečene i nespremne na odgovor konkurencije, koja iznenada ponudi i plasira na tržište znatno bolji i povoljniji proizvod.

Način da se ovo spreči je svest o tome, kao i postojanje organizovane procedure unutar firme, pri čemu se njeno rukovodstvo, pa i svi zaposleni, organizovano bave iznalaženjem novih proizvoda i usluga, koje će se uspešno prodavati na tržištu i koje će toj firmi obezbediti kvalitetnu budućnost.

NUDIM VAM BESPLATNU OSNOVNU ANALIZU POSLOVANJA VAŠEG PREDUZEĆA

Ova faza predstavlja veliki problem i relativno retko se na kvalitetan način sprovodi čak i u velikim i uspešnim firmama, koje druge segmente posla organizuju na najvišem nivou.

Osnovni razlog zašto firme u Srbiji se ne bave organizovano svojim razvojem, zašto nemaju organizovan model po kome zaposleni predlažu nove poslovne ideje i koji definiše kako se one analiziraju, usvajaju, realizuju i nagrađuju, je odsustvo saznanja da je to najvažnija aktivnost u firmi i da njena budućnost zavisi od toga da li se zaposleni bave budućnošću svog posla. Mnoge firme misle da one same ne mogu da utiču na budućnost svog posla, već čekaju šta će da se desi na tržištu, pa da zatim prate trendove.

Ostali razlozi za odsustvo bavljenja razvojem posla su: nedostatak vremena zbog operativnih obaveza, nekompetencija direktora, odsustvo pozitivne radne atmosfere i međuljudskih odnosa i sl.

Razvoj posla, liderstvo, menadžment znanja, „brainstorming“, motivacija zaposlenih da učestvuju u razvoju firme, predstavljaju centralne teme u teoriji menadžmenta razvijenih ekonomija i glavna su poruka svih vodećih lidera u teoriji i praksi ekonomije i menadžmenta.

Firme u Srbiji moraju da počnu da se bave svojim razvojem, kao i intelektualnim potencijalom svojih zaposlenih, kao prioritetnom aktivnošću, jer onaj ko to ne radi, sasvim izvesno ne koristi svoje potencijale, što izaziva probleme u poslovanju tih firmi i stvara veliki rizik po njihovu budućnost.

Kvalitet vašeg proizvoda

Kvalitetnu realizaciju preduzeća na tržištu, garantuje jedino odluka preduzeća da najviši mogući kvalitet njenog proizvoda ili usluga bude osnovni cilj kome svi zaposleni teže. Ovakav strateški poslovni princip garantuje da ste preduzeli sve što je neophodno da svoj posao obavljate na najbolji mogući način.

Da bi se to i ostvarilo, neophodni su i najbolji mogući odnosi u preduzeću prema: poslu, klijentima, partnerima, sredini, kao i najbolji međuljudski odnosi, sinergija, itd. Sinergija i najbolji mogući odnosi među zaposlenima koji teže istom cilju, postali su standard poslovanja svih lidera na tržištu. Menadžment preduzeća mora da stvori takve odnose među zaposlenima, u suprotnom preduzeće će se naći u velikom poslovnom problemu, imajući u vidu činjenicu da je posao timski sport.

Zbog svega toga u firmi moraju da postoje organizovane procedure i stalne aktivnosti koje garantuju da se firma na najbolji mogući način bavi svojim razvojem i unapređenjem proizvoda i usluga.

Stalna težnja ka maksimalnom kvalitetu svojih proizvoda i usluga je najbolji način da firma uspe u svom poslu.

Kvalitet mora da bude osnovni kriterijum i u odnosu prema kupcima, zaposlenima, okruženju, kako u poslu, tako i životu.

Kvalitet mora da bude osnovni kriterijum kojem firma teži i kada su zaposleni u pitanju. Ako imate najkvalitetnije ljude u Vašoj branši, Vi ste onda najkvalitetnija firma.

Posao je timski sport i za njegov uspeh su potrebni najbolji igrači, koji se zajednički raduju postignutom golu, jer je to uspeh celokupnog tima.

Misli pametnih ljudi nam govore da i oni imaju slična viđenja posla i života, pa ako je ovo postao standard koji propovedaju i svi najznačajniji lideri u menadžmentu, bilo bi dobro da to postane put kojim treba da krenu i srpske firme.

UVEK MOŽEMO PORAZGOVARATI O POSLU, JER JE MENI TO ZADOVOLJSTVO.

Naučite ključne veštine za poslovni uspeh!