Sve ovo su problemi koji mogu preduzeće da odvedu u katastrofu, a da vlasnik to ne uoči na vreme.